top of page

亞洲運動卡專賣店有限公司致力營造一個具信譽及高度認受的運動卡買賣平台,由轉運,代購,代拆,寄賣等等,都給予客戶最大信心,及安全保障。所有安排均由直屬職員負責,絕不假手於任何第三方公司或個別職員。因此,請放心委託本公司的任何業務。

 

團隊資料

行政總監

助理總監

資訊科技

營運助理

物流助理

資源管理

租務及倉庫

公共關系

 

產品目錄

Lee Yat Lung Anson

Chan Kai Shing

Wong Kwan Ho

Cheng Wing Hang Stephen

Jason Lee Ho Sing

Ken Yeung Tsz Lung / Luo Jian Wen

Brian Li Kwok Hung

Brian Li Kwok Hung

Siu Ka Lai

Michella Ho Po Yan

Cheung Ka Long

Chan Tsz Long

Zoe Wong Sau Yee

bottom of page